Gå till innehåll
Mölndals Cykelklubb
Mölndals Cykelklubb

Tävlingsbestämmelser

Licens: Alla söker och betalar sin licens på www.swecyclingonline.se. Medlemsavgiften måste vara betald innan tävlingslicens kan lösas. MCK godkänner ingen licens innan du klarat ren vinnare på SCF hemsida (junior och äldre) Kopia på certifikaten sänds till info@mck.se.

MCK bidrar med hela licenskostnaden för ungdomar och juniorer som har sin huvudlicens i Mölndals CK. Bidragsansökning med kvitton sänds till info@mck.se.

Anmälningar: Alla licensierade cyklister anmäler sig till tävlingar via www.swecyclingonline.se Länk till annan webbplats. och betalar själva in sin anmälningsavgift i samband med anmälan. MCK ersätter hela anmälningsavgiften för ungdoms/ junior och elit cyklister (gäller tävlingar inom Norden).

Övriga cyklister ersätter klubben med max 125:-/ start inom Norden.

Cyklister skall tävla i MCK:s klubbkläder och MCK namn, inget team namn får finnas.

För cyklister med licens i junior eller elitklassen som vill tävla för annan klubb/team på etapplopp utbetalas ingen anmälningsavgift. Tillstånd från MCK skall sökas före tävlingen.

Är du anmäld och inte kommer till start får du alltid betala kostnaden själv.

Ansökningar om ersättning för anmälningsavgifter skall sökas på MCK:s blankett Länk till annan webbplats. senast 1 november innevarande år och utbetalas senast 15 december samma år. Ansökan sänds till info@mck.se

Ansökan internationell tävling: Om man planerar tävla internationellt så skall man i god tid innan tävling (min. 4 veckor) inkomma med bidragsansökan till styrelsen (info@mck.se ). Denna skall innehålla en kort redogörelse vad man önskar bidrag för samt mål med tävlandet etc. Styrelsen kommer sedan individuellt att utvärdera varje ansökan och lämna besked i ärendet så snart som möjligt.

Ev. frågor i samband med detta skall adresseras styrelsen på ovan info adress.

Egna tävlingar: Tävlingar som arrangeras av MCK eller där MCK är medarrangör av skall premieras.

Engagemang: Vid behov förväntas alla medlemmar hjälpa till vid minst ett av klubbens arrangemang, detta är en förutsättning för att klubben skall betala cyklistens anmälningsavgifter under säsongen.

En bild

Sponsorer

Besöksadress

Granitvägen 1 C
437 32 Lindome

Postadress

Granitvägen 1 C
437 32 Lindome

Kontakta oss

info@mck.se